The cyber security challenge

Các nhà lãnh đạo CNTT và bảo mật đang đối mặt với một môi trường kinh doanh thay đổi không ngừng. Bối cảnh bảo mật hiện tại yêu cầu các tổ chức phải thực hiện các thay đổi đáng kể trong trách nhiệm, quy trình và công nghệ của mình. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tự quản lý bảo mật cần phải có năng lực cần thiết để bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng về phạm vi, số lượng và mức độ nghiêm trọng một cách tiết kiệm chi phí.

Những thách thức này thường thúc đẩy các nhà lãnh đạo CNTT và rủi ro bảo mật cân nhắc giao phó nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ bảo mật (MSSP), giúp họ kiểm soát bối cảnh bảo mật phức tạp đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và quy định đang thay đổi.

Các dịch vụ của CyStack

Quản lý lỗ hổng

Xác định, sắp xếp mức độ ưu tiên và xử lý các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống và hạ tầng mạng của khách hàng. Mục tiêu của quản lý lỗ hổng là giảm thiểu rủi ro do vi phạm bảo mật bằng cách chủ động phát hiện và xử lý các điểm yếu tiềm tàng trước khi kẻ tấn công tiến hành khai thác.

Quản lý lỗ hổng bảo mật hiệu quả giúp các tổ chức ngăn ngừa các vụ vi phạm bảo mật và bảo vệ thông tin nhạy cảm, cũng như hệ thống và hạ tầng của họ. Đây là quy trình quan trọng trong một chiến lược bảo mật tổng thể và cần được thực hiện thường xuyên để ngăn ngừa các mối nguy tiềm tàng mới.

Learn more

CyStack image

Giám sát bảo mật

Liên tục giám sát các mạng lưới và hệ thống để phát hiện những bất thường, mối đe dọa và sự cố bảo mật tiềm ẩn. Mục tiêu hàng đầu của giám sát bảo mật là phát hiện và xử lý sự cố bảo mật kịp thời trước khi chúng gây hại nghiêm trọng, nhằm hạn chế thấp nhất các tác động có thể và ngăn ngừa tối đa thiệt hại gây ra bởi một vụ vi phạm bảo mật.

Giám sát bảo mật thường sử dụng các công nghệ bảo mật như tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (IDS/IPS), hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) cùng phần mềm antivirus. Giải pháp này cũng cần có sự giám sát thủ công và phân tích trực tiếp từ các chuyên gia bảo mật.

Learn more

CyStack image

Quản lý chương trình bug bounty

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp khởi chạy và quản lý chương trình săn lỗi nhận thưởng WhiteHub - nền tảng bảo mật cộng đồng đầu tiên và lớn nhất do CyStack phát triển tại Việt Nam.

Mục đích của chương trình nhằm xác định và giải quyết các lỗ hổng bảo mật một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho các hacker mũ trắng để báo cáo các lỗ hổng, giúp các tổ chức cải thiện tình trạng bảo mật, giảm nguy cơ bị tấn công mạng và lộ lọt dữ liệu.

Learn more

CyStack image

Quy trình làm việc

01

Tìm hiểu yêu cầu

Trong giai đoạn này, CyStack sẽ làm việc với khách hàng để hiểu nhu cầu và yêu cầu bảo mật cụ thể. Việc này bao gồm xem xét tình trạng bảo mật hiện tại của khách hàng, xác định mọi rủi ro hoặc lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn và thảo luận về các mục tiêu của khách hàng đối với dịch vụ bảo mật.

02

Đánh giá

CyStack sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bảo mật của khách hàng, bao gồm đánh giá các quy trình và kiểm soát tình trạng bảo mật hiện có, đánh giá cấu hình mạng và hệ thống cũng như quét tìm các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

03

Khuyến nghị

Dựa trên kết quả đánh giá, CyStack sẽ đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tình trạng bảo mật của khách hàng, bao gồm các dịch vụ phụ cụ thể mà khách hàng có thể thực hiện để khắc phục các lỗ hổng đã xác định, đồng thời tăng cường tình trạng bảo mật tổng thể của họ.

05

Triển khai

CyStack sẽ làm việc với khách hàng để triển khai các dịch vụ bảo mật được đề xuất.

04

Phản hồi

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật, CyStack sẽ làm việc với khách hàng để ứng phó sự cố một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc này có thể bao gồm điều tra và phân tích sự cố, xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa các sự cố trong tương lai.

Được tin tưởng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức

CyStack partner cake
CyStack partner Sendo
CyStack partner ACB
CyStack partner Momo
CyStack partner Mitsubishi
CyStack partner vntrip
CyStack partner Agribank
CyStack partner OpenEcommerce
CyStack partner OneMount
CyStack partner GHTK
CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack