Ứng phó với sự cố bảo mật một cách hiệu quả

CyStack products image tumbnail card
Hỗ trợ chuyên môn trong các sự cố bảo mật

Khi xảy ra sự cố bảo mật, việc có một đội ngũ chuyên gia sẵn sàng xử lý tình huống là điều không thể thiếu. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào đội ngũ điều tra số của CyStack, nơi những chuyên gia có thể nhanh chóng điều tra sự cố và phát triển kế hoạch để ngăn chặn mối đe dọa.

CyStack products image tumbnail card
Giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra

Bằng cách khẩn trương xử lý nhằm kiểm soát mối đe doạ và khôi phục hoạt động bình thường, CyStack giúp giảm thiểu thiệt hại do các cuộc vi phạm gây ra. Nhờ đó, các doanh nghiệp tránh được tình trạng gián đoạn kéo dài, thiệt hại doanh thu và tổn thất uy tín.

CyStack products image tumbnail card
Ngăn chặn các sự cố bảo mật trong tương lai

Sau khi kiểm soát được sự cố, đội ngũ của CyStack sẽ cung cấp cho khách hàng báo cáo chi tiết về nguyên nhân vi phạm và đưa ra các khuyến nghị để ngăn chặn các sự cố trong tương lai.

CyStack products image tumbnail card
Tránh thiệt hại uy tín và tổn thất tài chính

Các sự cố bảo mật có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng và lợi nhuận của doanh nghiệp. CyStack có thể giúp doanh nghiệp tránh tổn thất uy tín và thiệt hại tài chính liên quan đến sự cố bảo mật bằng cách khẩn trương xử lý để ngăn chặn các mối đe doạ và giảm thiểu thiệt hại.

CyStack products image tumbnail card
Báo cáo toàn diện

Sau khi khắc phục sự cố, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một báo cáo toàn diện, chi tiết về nguyên nhân vi phạm, các bước được thực hiện để kiểm soát tình hình và các khuyến nghị để ngăn chặn sự cố trong tương lai.

Phương pháp tiếp cận

CyStack tin tưởng vào cách tiếp cận hợp tác và thực tiễn để ứng cứu sự cố. Đội ngũ chuyên gia tại CyStack sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nội bộ của doanh nghiệp để nhanh chóng đánh giá, hiểu và giải quyết các sự cố bảo mật. Với chuyên môn về điều tra số, phân tích phần mềm độc hại và threat intelligence, CyStack cung cấp hỗ trợ toàn diện để giúp doanh nghiệp ứng cứu hiệu quả với các mối đe dọa.

Chuẩn bị
Chuẩn bị

Đội ngũ CyStack làm việc với khách hàng để hiểu tình hình bảo mật và các yêu cầu ứng cứu sự cố, đồng thời phát triển kế hoạch ứng cứu sự cố phù hợp để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Phát hiện và phân tích
Phát hiện và phân tích

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật, đội ngũ sẽ sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật để phát hiện và phân tích sự cố. Điều này bao gồm việc thu thập và phân tích bằng chứng số, xác định phạm vi, tác động cũng như nguyên nhân gốc rễ của sự cố.

Ngăn chặn và loại bỏ
Ngăn chặn và loại bỏ

Trong giai đoạn này, các chuyên gia thực hiện việc ngăn chặn và không cho sự cố lan sang các bộ phận khác của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là loại bỏ nguyên nhân của sự cố như xóa phần mềm độc hại hoặc chặn truy cập trái phép.

Khôi phục
Khôi phục

Trong giai đoạn này, đội ngũ CyStack làm việc để khôi phục hoạt động bình thường và khôi phục mọi dữ liệu hoặc các hệ thống có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự cố. Điều này bao gồm sửa chữa mọi hư hỏng và khôi phục hệ thống cũng như ứng dụng về trạng thái bình thường.

Đánh giá sau sự cố
Đánh giá sau sự cố

Trong giai đoạn cuối cùng, các chuyên gia thực hiện đánh giá kỹ lưỡng sau sự cố để xác định bất kỳ khía cạnh nào cần cải thiện và đảm bảo xử lý hiệu quả quy trình ứng cứu sự cố. Điều này bao gồm việc ghi lại các bài học kinh nghiệm và đưa ra các đề xuất để cải thiện trong tương lai.

CyStack imageCyStack image
CyStack image

Phản ứng sự cố bởi đội ngũ chuyên gia bảo mật

Đội ngũ điều tra số của CyStack là một nhóm các chuyên gia có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm, có khả năng cung cấp các dịch vụ điều tra số và ứng cứu sự cố toàn diện cho khách hàng. Đội ngũ này bao gồm các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về điều tra số và ứng cứu sự cố, cũng như hiểu biết sâu sắc về bối cảnh mối đe dọa mới nhất và các phương pháp tốt nhất để ứng cứu sự cố. Các chuyên gia tại CyStack cũng thường xuyên tham gia các hội nghị an ninh mạng lớn trên thế giới với vai trò diễn giả hàng năm, đồng thời họ là những chuyên gia săn lỗi phần mềm với nhiều thành tích phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và được ghi danh trên Hall of Fame của các hãng công nghệ lớn toàn cầu như IBM, HP, Microsoft, Sea Group, Alibaba, v.v.

CyStack có nhiều kinh nghiệm về điều tra số và ứng cứu sự cố, đã triển khai thành công dịch vụ này cho một số tổ chức lớn và hệ thống phức tạp. Bằng cách tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng về điều tra số và ứng cứu sự cố, các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ các phương pháp tốt nhất mà CyStack đã phát triển theo thời gian. Đội ngũ chuyên gia của CyStack cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ ở mọi giai đoạn của quy trình ứng cứu sự cố, giúp các doanh nghiệp quản lý sự cố hiệu quả và giảm thiểu tác động của sự cố.

Được tin tưởng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức

CyStack partner cake
CyStack partner Sendo
CyStack partner ACB
CyStack partner Momo
CyStack partner Mitsubishi
CyStack partner vntrip
CyStack partner Agribank
CyStack partner OpenEcommerce
CyStack partner OneMount
CyStack partner GHTK
CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack