Chính sách thông báo lỗ hổng

CyStack luôn tuân thủ các quy ước toàn cầu về bảo mật thông tin để đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dùng cũng như cho chính công ty. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sản phẩm, không thể tránh khỏi việc hệ thống còn tồn tại những lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng tới hệ thống.

Tìm thấy một lỗ hổng?

Nếu bạn tìm thấy bất kì một lỗ hổng bảo mật nào tồn tại trên hệ thống ứng dụng của CyStack, bao gồm:
- Hệ thống website có tên miền: *cystack.net/*, *whitehub.net/*
- Ứng dụng di động thuộc sở hữu của công ty CyStack
- Bất kỳ thiết bị IoT nào thuộc sở hữu của CyStack

Vui lòng thông báo với chúng tôi theo quy trình dưới đây:

1. Không khai thác lỗ hổng

Nếu lỗ hổng bạn phát hiện ra có khả năng gây hại cho người dùng, CyStack, đối tác của CyStack hay bất kì một đối tượng nào, vui lòng không khai thác lỗ hổng để mưu lợi cá nhân.

2. Chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết

Vui lòng chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết mô tả quá trình bạn phát hiện ra lỗ hổng, đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc video.

3. Liên hệ với chúng tôi

Gửi báo cáo lỗ hổng tới CyStack tại địa chỉ email: security@cystack.net

Thắc mắc khác vui lòng liên hệ contact@cystack.net. Cám ơn vì sự hợp tác của bạn.

Cảm ơn bạn

Chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đến những người đã giúp CyStack an toàn hơn