CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution content

Bảo vệ dữ liệu khách hàng

Một trong những thách thức chính mà các doanh nghiệp thương mại điện tử đối mặt là bảo vệ dữ liệu khách hàng. Các doanh nghiệp này thu thập một lượng lớn thông tin nhạy cảm từ khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng và lịch sử mua hàng. Thông tin này rất có giá trị đối với các tội phạm mạng, họ có thể sử dụng nó cho các mục đích xấu như đánh cắp danh tính hoặc gian lận tài chính.

CyStack cung cấp các dịch vụ bảo mật được thiết kế nhằm giúp bạn bảo vệ dữ liệu của khách hàng khỏi bị truy cập hoặc đánh cắp trái phép. Các dịch vụ này bao gồm quét, kiểm thử và giám sát bảo mật.

CyStack Solution content

Giảm thiểu tổn thất tài chính

Các cuộc tấn công mạng có thể dẫn đến thiệt hại doanh thu, chi phí pháp lý và chi phí khác liên quan đến việc khắc phục thiệt hại gây ra bởi cuộc tấn công đó. Các giải pháp bảo mật của CyStack có thể giúp bạn ngăn chặn hoặc giảm thiểu tổn thất tài chính do các cuộc tấn công mạng. Bằng cách xác định và giải quyết các lỗ hổng trong nền tảng, CyStack có thể giảm thiểu nguy cơ các tội phạm mạng truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc làm gián đoạn hoạt động của bạn.

CyStack Solution content

Tuân thủ quy định

Nhiều quốc gia đã triển khai các quy định bảo vệ dữ liệu như GDPR và CCPA nhằm bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân. Các doanh nghiệp thương mại điện tử phải tuân thủ những quy định này để tránh các hình phạt nặng và hậu quả pháp lý. Giải pháp của chúng tôi được thiết kế giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu khác nhau bằng cách xác định và giải quyết các lỗ hổng có thể dẫn đến vi phạm, giảm thiểu nguy cơ bị phạt và đối mặt với các hậu quả pháp lý.

CyStack Solution content

Xây dựng lòng tin với khách hàng

Trong thời đại của các vụ vi phạm dữ liệu và tấn công mạng, khách hàng ngày càng quan tâm đến bảo mật thông tin cá nhân và tài chính của mình. Nếu một doanh nghiệp thương mại điện tử gặp sự cố vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng, điều đó có thể gây thiệt hại đến niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. Bằng cách triển khai các giải pháp bảo mật của CyStack, bạn có thể đảm bảo với khách hàng của mình rằng dữ liệu của họ được an toàn và bảo mật, điều này có thể cải thiện danh tiếng của bạn và giúp bạn nổi bật trong thị trường cạnh tranh đông đúc.

Giải pháp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử

CyStack Solution designed
Penetration Testing

Kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng trong ứng dụng của bạn dưới góc độ của tin tặc

CyStack Solution designed
DevSecOps

Tích hợp bảo mật vào quy trình phát triển phần mềm để bảo mật trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm.

CyStack Solution designed
Vulnerability Management

Một giải pháp toàn diện và liên tục để xác định, đánh giá và giảm thiểu các lỗ hổng trong hạ tầng mạng, hệ thống và ứng dụng của khách hàng.

CyStack Solution designed
Managed Bug Bounty

Tiếp cận cộng đồng chuyên gia an ninh mạng toàn cầu để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Highly professional team with solid professional skills, comfortable customer support and understanding of customer needs. We have had more positive experiences working with CyStack and can recommend them to those who want to improve their security.

Dmitriy Gerasimov

Founder/CEO Cellframe

CyStack Solution we work with

Bắt đầu ngay

Tin tặc không bao giờ nghỉ. Hãy bảo vệ hệ thống và danh tiếng của bạn với CyStack trước khi quá muộn.