CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution content

Bảo vệ thông tin bệnh nhân

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bệnh nhân.

  • Mã hóa dữ liệu: Chúng tôi cung cấp các giải pháp mã hóa để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ sức khỏe, thông tin bảo hiểm và dữ liệu tài chính của bệnh nhân.
  • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập như xác thực đa yếu tố (MFA), kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và quản lý truy cập đặc quyền (PAM) để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin nhạy cảm của bệnh nhân.
  • Quản lý danh tính và quyền truy cập: Chúng tôi cung cấp các giải pháp IAM giúp quản lý danh tính và quyền truy cập trên tất cả hệ thống và ứng dụng.
CyStack Solution content

Tuân thủ quy định

Việc tuân thủ quy định là cực kỳ quan trọng đối với bảo mật trong ngành y tế. Các tổ chức y tế phải tuân theo nhiều quy định và tiêu chuẩn đòi hỏi triển khai các biện pháp kiểm soát và quy trình bảo mật cụ thể để bảo vệ thông tin bệnh nhân. Các giải pháp bảo mật của CyStack được thiết kế giúp các tổ chức y tế tuân thủ các quy định, chẳng hạn như HIPAA, HITECH và GDPR. Các giải pháp của chúng tôi cung cấp các quy trình và kiểm soát bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin bệnh nhân và đáp ứng các quy định.

CyStack Solution content

Ngăn chặn các mối đe dọa mạng

  • Phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa: Các giải pháp bảo mật của CyStack sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để phát hiện và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa mạng. Những giải pháp của chúng tôi có thể giúp bạn ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, phát hiện các mối đe dọa nhanh chóng và ứng phó hiệu quả để giảm thiểu tác động của các sự cố bảo mật.
  • Kiểm thử xâm nhập: Chúng tôi tiến hành kiểm thử xâm nhập để xác định các lỗ hổng trong hệ thống và ứng dụng. Điều này giúp bạn giải quyết các điểm yếu bảo mật trước khi bị tin tặc khai thác.
CyStack Solution content

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Ngoài việc tuân thủ quy định, các tổ chức y tế cũng có trách nhiệm đạo đức trong việc bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin bệnh nhân. Bệnh nhân tin tưởng các tổ chức y tế sẽ bảo vệ thông tin nhạy cảm về sức khỏe và cá nhân của họ, việc không làm được điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.

Bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật đáng tin cậy của CyStack, bạn có thể chứng tỏ sự cam kết của mình đối với quyền riêng tư và tính bảo mật của bệnh nhân.

Giải pháp cho các tổ chức y tế

CyStack Solution designed
Penetration Testing

Kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng trong ứng dụng của bạn dưới góc độ của tin tặc

CyStack Solution designed
DevSecOps

Tích hợp bảo mật vào quy trình phát triển phần mềm để bảo mật trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm.

CyStack Solution designed
Vulnerability Management

Một giải pháp toàn diện và liên tục để xác định, đánh giá và giảm thiểu các lỗ hổng trong hạ tầng mạng, hệ thống và ứng dụng của khách hàng.

CyStack Solution designed
Cloud Security Audit

Rà soát cấu hình và đánh giá các biện pháp kiểm soát bảo mật của cơ sở hạ tầng đám mây.

Highly professional team with solid professional skills, comfortable customer support and understanding of customer needs. We have had more positive experiences working with CyStack and can recommend them to those who want to improve their security.

Dmitriy Gerasimov

Founder/CEO Cellframe

CyStack Solution we work with

Bắt đầu ngay

Tin tặc không bao giờ nghỉ. Hãy bảo vệ hệ thống và danh tiếng của bạn với CyStack trước khi quá muộn.