CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution project
CyStack Solution content

Phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn

Các giải pháp bảo mật của CyStack sử dụng nhiều công nghệ phát hiện mối đe dọa tiên tiến nhằm phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa mạng trong thời gian thực. Điều này đảm bảo mọi hoạt động đáng ngờ đều được xác định và giải quyết kịp thời, giảm thiểu rủi ro của việc vi phạm dữ liệu và các cuộc tấn công mạng khác.

CyStack Solution content

Các giải pháp tùy chỉnh linh hoạt

CyStack cung cấp các giải pháp tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng tổ chức tài chính. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nắm được phương thức vận hành, yêu cầu bảo mật và lược đồ rủi ro cụ thể, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng.

CyStack Solution content

Tuân thủ quy định

Các tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, như PCI-DSS và HIPAA, để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Những giải pháp của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cụ thể của từng doanh nghiệp, giúp bạn duy trì tuân thủ các quy định này, tránh các khoản phạt tốn kém và hậu quả pháp lý.

CyStack Solution content

Các giải pháp được đội ngũ chuyên gia thiết kế và thực hiện

Đội ngũ của CyStack bao gồm các kiểm thử viên bảo mật tài năng sử dụng phương pháp kiểm thử bám sát mục tiêu, được hoàn thiện qua nhiều năm kinh nghiệm và thử nghiệm trên diện rộng. Các thành viên trong đội ngũ có sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn phát triển ứng dụng và kiến thức về kiểm thử bảo mật, giúp họ thực hiện đánh giá bảo mật toàn diện, từ đó phát hiện các rủi ro tiềm ẩn cho các tổ chức.

Các chuyên gia tại CyStack cũng thường xuyên tham gia các hội nghị an ninh mạng lớn trên thế giới với vai trò diễn giả hàng năm, đồng thời họ là những chuyên gia săn lỗi phần mềm với nhiều thành tích phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và được ghi danh trên Hall of Fame của các hãng công nghệ lớn toàn cầu như IBM, HP, Microsoft, Alibaba...

Giải pháp bảo mật cho các dịch vụ tài chính

CyStack Solution designed
Penetration Testing

Kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng trong ứng dụng của bạn dưới góc nhìn của tin tặc.

CyStack Solution designed
DevSecOps

Tích hợp bảo mật vào quy trình phát triển phần mềm để bảo mật trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm.

CyStack Solution designed
Vulnerability Management

Một giải pháp toàn diện và liên tục để xác định, đánh giá và giảm thiểu các lỗ hổng trong hạ tầng mạng, hệ thống và ứng dụng của khách hàng.

CyStack Solution designed
Cloud Security Audit

Rà soát cấu hình và đánh giá các biện pháp kiểm soát bảo mật của cơ sở hạ tầng đám mây.

Highly professional team with solid professional skills, comfortable customer support and understanding of customer needs. We have had more positive experiences working with CyStack and can recommend them to those who want to improve their security.

Dmitriy Gerasimov

Founder/CEO Cellframe

CyStack Solution we work with

Bắt đầu ngay

Tin tặc không bao giờ nghỉ. Hãy bảo vệ hệ thống và danh tiếng của bạn với CyStack trước khi quá muộn.