Về CyStack

CyStack được sáng lập năm 2017 từ một nhóm nghiên cứu an ninh mạng tại Hà Nội, với khát vọng tạo nên những sản phẩm công nghệ giúp ích cho nhiều người, giải quyết các vấn đề cụ thể của xã hội và phụng sự đất nước

Tầm nhìn

“CyStack” là ghép của 2 từ Cyber Security (an ninh mạng) và Stack (đây là một thuật ngữ trong tin học thể hiện một mô hình tập hợp gồm nhiều tầng). Cái tên CyStack mang đầy đủ khát vọng và tầm nhìn của chúng tôi về việc trở thành một hệ sinh thái các ứng dụng an ninh mạng. Mỗi ứng dụng mà chúng tôi tạo ra là kết quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc, nắm bắt tận gốc công nghệ, từ đó tạo nên những điểm khác biệt cho riêng mình.

Sứ mệnh

Khi điều tra về các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hệ thống máy tính của các doanh nghiệp đang là mục tiêu của các nhóm hacker và tổ chức tình báo nhằm thu thập và kiểm soát thông tin. Nhận thức của người dân về an ninh mạng còn rất hạn chế, tầm quan trọng của an ninh mạng đối với kinh doanh, tài chính và an ninh quốc gia chưa được đánh giá đúng. Các giải pháp an ninh mạng hoặc chưa đủ tốt, hoặc quá đắt đỏ để tiếp cận.
Sứ mệnh của CyStack là phổ biến nhận thức an ninh mạng đến mỗi người, mỗi doanh nghiệp Việt Nam bằng cách tạo ra những sản phẩm an ninh mạng đủ tốt, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều người.

Đội ngũ sáng lập

Chien Tran
Trung Nguyen
Dung Le
Trang Nguyen
Dat Ta
Son Nguyen
Khanh Nguyen
Anh Pham
Yen Ha
Khai Tran
Duc Ha
The Bui
Anh Nguyen
Bach Nguyen
Duy Pham
Tri Tran