Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp một cách hiệu quả

CyStack products image tumbnail card
Bảo vệ thông tin nhạy cảm

Giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như thông tin tài chính, dữ liệu khách hàng và sở hữu trí tuệ khỏi những cuộc tấn công mạng.

CyStack products image tumbnail card
Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp

Giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn khác nhau như HIPAA, PCI-DSS và GDPR, yêu cầu các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

CyStack products image tumbnail card
Ngăn chặn tổn thất tài chính

Giúp ngăn chặn các vi phạm dữ liệu có thể gây ra tổn hại tài chính đáng kể cho doanh nghiệp, bao gồm các khoản phí pháp lý, tiền phạt theo quy định và thiệt hại doanh thu do ảnh hưởng đến uy tín, trước khi chúng xảy ra

CyStack products image tumbnail card
Tăng cường bảo mật

Giúp doanh nghiệp xác định và giảm thiểu các mối đe dọa mạng trong thời gian thực, ngăn chặn vi phạm dữ liệu và các sự cố bảo mật khác

Lựa chọn giải pháp DLP phù hợp

Việc lựa chọn giải pháp DLP phù hợp là một yếu tố quan trọng trong chiến lược bảo mật dữ liệu của tổ chức. Hệ thống DLP giám sát luồng dữ liệu trong tổ chức nhằm phát hiện việc truy cập và sử dụng dữ liệu trái phép cùng các rủi ro tiềm ẩn. Do đó, trước khi đánh giá các giải pháp khả dĩ, cần xác định rõ mục tiêu mà giải pháp DLP muốn đạt được.

CyStack image
Mục Tiêu

Giải pháp DLP đặt ra những mục tiêu gì? Có phải là ngăn chặn vi phạm dữ liệu tổng thể hay cung cấp khả năng giám sát chi tiết về luồng dữ liệu?

Tình hình đe dọa

Giải pháp DLP sẽ bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên trong, bên ngoài hay cả hai? Điều này có thể ảnh hưởng đến các vị trí triển khai và khả năng quan sát cần thiết của giải pháp.

Môi trường

Giải pháp DLP sẽ được triển khai trong những môi trường nào? Nó sẽ được cài đặt cục bộ hay trên nền tảng đám mây?

Định dạng

Giải pháp DLP sẽ được triển khai ở dạng nào? Thiết bị vật lý, máy ảo hay SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ)?

Khả năng giám sát

Giải pháp có yêu cầu kiểm tra và phân loại dữ liệu dựa trên nội dung hoặc ngữ cảnh không, hay chỉ tìm kiếm các xu hướng chung và điểm bất thường trong dữ liệu?

Phân loại

Dữ liệu có được giải pháp DLP phân loại tự động dựa trên các loại phân loại phổ biến không, hay người dùng cần phân loại dữ liệu thủ công?

Tuân thủ

Các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu nào áp dụng cho dữ liệu được giải pháp DLP giám sát và xử lý? Bên cạnh đó, giải pháp hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu này ra sao và tác động như thế nào đến các cuộc kiểm tra tuân thủ?

Phương pháp luận

Khám phá & phân loại dữ liệu
Khám phá & phân loại dữ liệu

Chúng tôi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng môi trường dữ liệu hiện tại của khách hàng để xác định dữ liệu nhạy cảm và các lỗ hổng tiềm ẩn. Điều này bao gồm Xác định các loại dữ liệu cần được bảo vệ, vị trí của dữ liệu, đối tượng có quyền truy cập vào dữ liệu và cách dữ liệu được truyền đi.

Thiết kế
Thiết kế

Dựa trên đánh giá, một giải pháp DLP được thiết kế để giải quyết các nhu cầu cụ thể của khách hàng, bao gồm xác định các công nghệ và quy trình phù hợp sẽ được sử dụng để bảo vệ dữ liệu, vị trí các công nghệ DLP sẽ được triển khai, thiết lập cấu hình các chính sách và quy tắc DLP để phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Triển khai
Triển khai

Sau khi thiết kế hoàn tất, giải pháp DLP sẽ được triển khai. Quá trình bao gồm cài đặt phần cứng và phần mềm, cấu hình mạng và thiết bị đầu cuối, thiết lập các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu, thử nghiệm giải pháp DLP.

Giám sát và quản lý
Giám sát và quản lý

Sau khi triển khai giải pháp DLP, cần phải liên tục giám sát và quản lý để đảm bảo rằng giải pháp này đang bảo vệ hiệu quả dữ liệu nhạy cảm.

Phương pháp luận

Email
Email

Theo dõi các thông tin liên lạc qua email và các tệp đính kèm để ngăn dữ liệu nhạy cảm bị gửi ra ngoài tổ chức hoặc đến người nhận trái phép

Lưu trữ đám mây
Lưu trữ đám mây

Theo dõi và bảo vệ dữ liệu lưu trữ trên các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox và OneDrive

Ứng dụng web
Ứng dụng web

Theo dõi và ngăn ngừa thất thoát dữ liệu thông qua các ứng dụng web như mạng xã hội, dịch vụ chia sẻ tệp và các nền tảng web khác

Thiết bị kết nối mạng từ xa
Thiết bị kết nối mạng từ xa

Quản lý và giám sát việc truy cập và sử dụng dữ liệu trên các thiết bị kết nối mạng từ xa như laptop, desktop và thiết bị di động trong tổ chức

Quy trình làm việc

01

Khởi động dự án

Trao đổi với khách hàng để hiểu về nhu cầu, phạm vi và mục tiêu của dự án

02

Lập kế hoạch

Dựa theo yêu cầu, dựng bản kế hoạch cụ thể cho dự án đánh giá bảo mật, bao gồm phương pháp luận và công cụ được sử dụng

03

Thiết kế

Thiết kế giải pháp DLP tùy chỉnh đạt được các yêu cầu cụ thể của khách hàng

04

Triển khai

Triển khai giải pháp DLP, bao gồm cài đặt và cấu hình phần cứng và phần mềm theo yêu cầu

07

Đóng dự án

Lưu trữ, hoặc xóa các dữ liệu liên quan đến dự án và kết thúc dự án

06

Theo dõi

Trao đổi với khách hàng để đảm bảo mọi vấn đề đã được khắc phục, tư vấn các giải pháp để nâng cao tính an toàn cho toàn bộ hệ thống

05

Kiểm thử

Sau khi giải pháp DLP được triển khai, kiểm thử để đảm bảo giải pháp hoạt động đúng yêu cầu

Được tin tưởng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức

CyStack partner cake
CyStack partner Sendo
CyStack partner ACB
CyStack partner Momo
CyStack partner Mitsubishi
CyStack partner vntrip
CyStack partner Agribank
CyStack partner OpenEcommerce
CyStack partner OneMount
CyStack partner GHTK
CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack