Các giải pháp an ninh mạng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Khám phá các giải pháp bảo mật tiên tiến để giúp doanh nghiệp của bạn đương đầu với những thách thức an ninh mạng.

CyStack image solution
Kiểm tra và đánh giá bảo mật
Penetration Testing
Penetration Testing

Mô phỏng một cuộc tấn công thực tế để xác định các lỗ hổng đang tồn tại trong hệ thống.

Vulnerability Assessment
Vulnerability Assessment

Quét và giám sát lỗ hổng trên các ứng dụng web tự động. Phân loại, quản lý lỗ hổng và tên miền trên một nền tảng thống nhất.

Cloud Security Audit
Cloud Security Audit

Rà soát cấu hình và đánh giá việc tuân thủ chính sách bảo mật trên các hạ tầng Cloud.

Internal Network Audit
Internal Network Audit

Đánh giá về kiến trúc mạng và xác định các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật trong mạng nội bộ.

Performance Test
Performance Test

Đánh giá tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống dưới tải cao hoặc điều kiện bất lợi.

Managed Bug Bounty
Managed Bug Bounty

Tiếp cận cộng đồng chuyên gia an ninh mạng toàn cầu để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

CyStack image solution

Operations Security

Managed Security Service
Managed Security Service

Mô phỏng một cuộc tấn công thực tế để xác định các lỗ hổng đang tồn tại trong hệ thống.

Incident Response
Incident Response

Quét và giám sát lỗ hổng trên các ứng dụng web tự động. Phân loại, quản lý lỗ hổng và tên miền trên một nền tảng thống nhất.

Security Training
Security Training

Rà soát cấu hình và đánh giá việc tuân thủ chính sách bảo mật trên các hạ tầng Cloud.

Security Monitoring
Security Monitoring

Đánh giá về kiến trúc mạng và xác định các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật trong mạng nội bộ.

DevSecOps
DevSecOps

Đánh giá tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống dưới tải cao hoặc điều kiện bất lợi.

Vulnerability Management
Vulnerability Management

Tiếp cận cộng đồng chuyên gia an ninh mạng toàn cầu để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

CyStack image solution

Bảo mật dữ liệu

Password Manager
Password Manager

Chúng tôi cung cấp Locker, trình quản lý mật khẩu với các tính năng bảo mật độc đáo, giúp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu bí mật một cách an toàn cũng như giúp thiết lập chính sách mật khẩu cho doanh nghiệp.

Data Loss Prevention
Data Loss Prevention

Chúng tôi thiết kế và triển khai các giải pháp DLP tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của khách hàng.

CyStack image solution

Bảo mật Blockchain

Blockchain Protocol Audit
Blockchain Protocol Audit

Đánh giá toàn diện về mã nguồn, cũng như phân tích kiến trúc mạng, cơ chế đồng thuận và mô hình quản trị cho blockchain layer 1 và layer 2.

Smart Contract Audit
Smart Contract Audit

Phân tích toàn diện về code và chức năng của Smart Contract để đảm bảo tính an toàn và tin cậy. CyStack cung cấp dịch vụ audit cho phần lớn các blockchain network phổ biến như Ethereum, BSC, TRON và Solana…

On-chain Monitoring
On-chain Monitoring

Chúng tôi cung cấp SafeChain, một công cụ tối ưu để giám sát các giao dịch, các hoạt động bất thường và các lỗ hổng bảo mật trong mạng blockchain để phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

CyStackCyStack

Tìm hiểu cách CyStack cải thiện tình trạng bảo mật cho nhiều tổ chức

cystack product industry image
Khối hành chính công
cystack product industry image
Thương mại điện tử
cystack product industry image
Y tế
cystack product industry image
Startup
cystack product industry image
Blockchain
cystack product industry image
Tài chính