Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
09/05/2023Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageHealthcare

Wellcare cung cấp các dịch vụ y tế từ xa, sức khỏe tâm thần và sức khỏe cho các cá nhân và nhân viên của công ty. Giờ đây, bệnh nhân, ngay cả ở khu vực nông thôn, có thể tiếp cận với các bác sĩ và nhà tâm lý học có uy tín qua điện thoại và video 24/7.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack