Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
27/08/2020Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageGovernment public sector

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack