(+84) 247 109 9656

Audit Report - Tomochain

Dịch vụ

Bug Bounty

Ngôn ngữ

N/A

Phương pháp kiểm tra

N/A

Ngày yêu cầu

Ngày sửa đổi

Trạng thái

completed

Phân bố mục tiêu

Về Tomochain

TomoChain là một mạng blockchain có khả năng mở rộng và bảo mật cao trong mạng chính kể từ năm 2018, áp dụng cách tiếp cận hướng đến cộng đồng để đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt các ứng dụng web3.

Loại

platform

Nền tảng

N/A

Chủ sở hữu

Tomochain

Lĩnh vực

blockchain

Danh mục kiểm tra

Overall Security
OWSAP Top 10
Mobile Security

Triển khai và cấu hình ứng dụng

Đảm bảo cấu hình máy chủ, hạ tầng mạng, ứng dụng web, các file được xử lý đúng và an toàn.

Quản lý định danh người dùng

Ứng dụng quản lý định danh người dùng tốt và không phát sinh sự cố trong mọi trường hợp sử dụng.

Cơ chế xác thực

Đảm bảo cơ chế xác thực của ứng dụng có logic hợp lý, ngăn ngừa khả năng bị vượt qua xác thực.

Cơ chế phân quyền

Rà soát các lỗ hổng leo thang đặc quyền, vượt qua cơ chế phân quyền, hoặc path traversal.

Cơ chế quản lý phiên

Rà soát các lỗi liên quan tới cookies và session.

Cơ chế xác thực dữ liệu đầu vào

Rà soát các lỗi Reflected XSS, Stored XSS, SQL injection và các lỗi injection khác.

Khả năng kiểm soát lỗi

Đảm bảo các lỗi được xử lý đúng và không gây lộ lọt các thông tin nhạy cảm qua thông báo lỗi.

Mã hóa

Kiểm tra các thuật toán mã hóa của ứng dụng.

Logic nghiệp vụ của ứng dụng

Kiểm tra tính toàn vẹn, sự xung đột, và khả năng đáp ứng của ứng dụng.

Các vấn đề phía máy khách

Rà soát các lỗi bảo mật có thể bị khai thác từ phía máy khách.

Về dịch vụ projects.bug-bounty

projects.about_bug-bounty