Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
30/09/2022Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageIt services

Positive Thinking Company (PTC) là đối tác sáng lập của “Collaboration Betters The World” (CBTW) - một nhóm & hệ sinh thái công nghệ toàn cầu độc lập với đội ngũ 4.000 tài năng công nghệ tại hơn 35 thành phố trên khắp Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Úc, và Châu Phi. Là một phần của hệ sinh thái này, PTC cung cấp các giải pháp công nghệ đầu cuối thông qua mô hình phân phối toàn cầu.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack