Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
28/12/2023Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageLegal

Legback là trợ lý pháp lý AI tin cậy đầu tiên tại Việt Nam. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, Legback AI thực hiện nghiên cứu pháp lý, đánh giá tài liệu, soạn thảo hợp đồng và phân tích văn bản trong vài phút - tập trung vào lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam. Legback phục vụ các đối tượng khách hàng đa dạng, bao gồm các công ty luật và doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp và quy mô khác nhau.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack