Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Smart Contract AuditSmart Contract Audit
23/02/2022Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageBlockchain

Hike đang xây dựng một tương lai xã hội mới tại giao điểm của Xã hội, Trò chơi & Tiền điện tử. Được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ & Web3, người dùng có thể tham gia vào sự phát triển và thành công của các sản phẩm & cộng đồng mà họ thuộc về ngay từ đầu. Hike đang xây dựng các sản phẩm cho thập kỷ tới sẽ tạo ra một tương lai xã hội hoàn toàn mới.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack