Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Vulnerability AssessmentVulnerability Assessment
07/07/2023Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageBanking finance

Gini là một trong những công ty đi đầu và đổi mới trong việc cung cấp các giải pháp thanh toán. Họ là một nhóm doanh nhân và kỹ sư trẻ và tài năng với ý tưởng đột phá được thiết kế để đóng góp cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Họ cung cấp các giải pháp thông minh cho các công ty thuộc mọi quy mô và tự hào về dịch vụ tận tâm, tuyệt vời của mình.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack