Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
05/10/2023Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageBanking finance

First Trust International Group là một đơn vị cung cấp dịch vụ doanh nghiệp chuyên nghiệp tích hợp tại Singapore và Việt Nam. Trụ sở chính đặt tại Singapore, First Trust chuyên sâu trong cung cấp dịch vụ bí thư doanh nghiệp, quản lý quỹ, và dịch vụ outsourcing kế toán cho các doanh nghiệp đang phát triển, các tập đoàn đa quốc gia và đơn vị có cổ phiếu niêm yết công khai, cũng như các tổ chức tài chính.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack