Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
22/01/2023Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageGovernment public sector

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng, được thành lập theo Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack