Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Penetration TestingPenetration Testing
29/08/2022Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageGovernment public sector

DAI là một công ty phát triển quốc tế. Trong 50 năm qua, họ đã làm việc trên tuyến đầu của sự phát triển quốc tế, giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế và xã hội cơ bản do thị trường kém hiệu quả, quản trị kém hiệu quả và sự bất ổn gây ra. Hiện tại, DAI đang mang lại những kết quả quan trọng ở gần 200 quốc gia.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack