Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Smart Contract AuditSmart Contract Audit
25/12/2021Đã hoàn thành

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageBlockchain

AOC là viết tắt của Alpha Omega Coin. Nói cách khác, nó là GVC và trong dài hạn là God Virtual Coin. Được thần linh soi dẫn, AOC nhằm mục đích bảo tồn nhân loại và đặc biệt là những người thờ phượng chân chính của Chúa chống lại những thảm họa của dấu hiệu 666, dấu hiệu của kẻ phản Chúa.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack