Overview

Giải phápNgày kết thúc dự ánTình trạng
Vulnerability ManagementVulnerability Management
01/01/1970Đang thực hiện

Tổng số phát hiện

N/Alỗ hổng

N/A Resolved

CyStack imageCritical
Resolved

N/A

CyStack imageHigh
Resolved

N/A

CyStack imageMedium
Resolved

N/A

CyStack imageLow
Resolved

N/A

CyStack imageInfo
Resolved

N/A

Assessment Checklist

Indicators of Compromise
Tổ chức
CyStack imageRetail ecommerce

Với sứ mệnh chuyển đổi hoạt động kinh doanh hàng ngày, Antsomi là công ty công nghệ tiếp thị xây dựng nền tảng dữ liệu khách hàng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo đầu tiên, CDP 365, ở Đông Nam Á, trao quyền cho các công ty thống nhất và kích hoạt dữ liệu khách hàng của họ.

Kết quả
Báo cáo bảo mật
Chứng chỉ bảo mật

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật như vậy?

CyStack cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu cho việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ không gian mạng, áp dụng bảo mật liền mạch vào quy trình phát triển và tối ưu hoá chi phí đầu tư cho an ninh mạng.

CyStack

Bảo vệ hệ thống,

bảo vệ tương lai của doanh nghiệp

CyStack