Security Assessment

Public Bug Bounty vs Private Bug Bounty

CyStack Avatar

CyStack Editor

Content Executive @ Marketing Team|April 5, 2023
Public Bug Bounty vs Private Bug Bounty

Let’s learn about the differences between public bug bounty and private bug bounty. If you’d like to understand how to launch a bug bounty program, contact our team WhiteHub

Public Bug bounty vs. Private Bug bounty

What is the difference between public and private bug bounty?

3 Bug bounty programs on WhiteHub

A public bug bounty program is open for everyone. They can view, join programs and report bugs to enterprises.

A private bug bounty program is visible to only invited researchers. Besides, information about the programs will be not available on WhiteHub. They are only visible and accessible to invited ones.

A public bug bounty program helps enterprises to increase security efficiency. A private bug bounty program is suitable for a sensitive product that needs high privacy.

Should enterprises choose public or private bug bounty programs?

First, enterprises should define clear purposes for a bug bounty program.

Companies usually start with the private bug bounty program before the public one. The main purpose is to discover the majority of bugs by reputable experts. And then they introduce programs to the public to optimize efficiency.

Although it is not applied to all enterprises, most of them prefer to run a private program first.  With private programs, products are tested by a group of trustworthy experts before.

Some companies are not comfortable with the public program. They have a tendency to limit the scope of testing and researchers joining the program. The downside is the number of tests and vulnerabilities.

After running a private program, enterprises often change it to public. They run public programs to ensure security efficiency during the product development process.

How to prepare for launching a public bug bounty program?

First, you need to test your product carefully with the internal team. Then contact and ask for advice from experts like WhiteHub on how to get approval for bug hunting.

Some notes on how to launch a public bug bounty program:

  • First, find certified and trustworthy researchers or organizations for launching. The reputation of the bug bounty platform is very important. An exploited vulnerability may affect your business seriously.
  • Many researchers join bug bounty because of money. Thus, you need to understand the prize structure to track the program better.
  • It is important to determine a good reason for running a public bug bounty program. What is the intimate goal of changing from private to public? If you already have an internal process for it, a private bug bounty program will be more suitable. If you need a manual test by a larger community, you should choose a public program.
  • Last but not least, you should have the bug bounty principles. So researchers understand what to expect, and how much the reward is. These principles will be the premise for researchers to report bugs in a responsible way.

Currently, there are many bug bounty platforms, but they can not assure of a whitehat hacker team for you. It is important to set reward principles, test code, and action plan clearly and wisely.

>> WhiteHub – Get free support to launch a bug bounty program

Bài viết liên quan

Vì sao doanh nghiệp cần minh bạch trong việc bảo mật thông tin khách hàng?
Vì sao doanh nghiệp cần minh bạch trong việc bảo mật thông tin khách hàng?
29/10/2023|Security Assessment

Trong thời đại bùng nổ công nghệ số hiện nay, cuộc đua thu thập thông tin hành vi người dùng đang trở nên cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng chỉ một số ít doanh nghiệp chú trọng đến việc bảo mật thông tin khách hàng và nỗ lực chứng minh sự minh …

Tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu cá nhân đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu cá nhân đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
29/10/2023|Security Assessment

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển không ngừng hiện nay, dữ liệu cá nhân trở thành một loại tài sản vô cùng giá trị và là mục tiêu yêu thích của tin tặc. Nếu không có những biện pháp bảo vệ đúng đắn, chúng sẽ lợi dụng sơ hở để thực hiện các …

Bug Bounty là gì? Tìm hiểu về chương trình Săn Lỗi Bảo Mật Nhận Tiền Thưởng
Bug Bounty là gì? Tìm hiểu về chương trình Săn Lỗi Bảo Mật Nhận Tiền Thưởng
17/10/2023|Security Assessment

  I. Tổng quan về Bug Bounty 1. Bug Bounty là gì? Bug Bounty (tạm dịch Săn lỗi nhận tiền thưởng) là một chương trình bảo mật được công bố bởi các tổ chức, doanh nghiệp hoặc bên thứ 3 nhằm thu hút cộng đồng dò tìm và báo cáo lỗ hổng bảo mật (bug) …