image image image image image image image image

Dịch vụ an ninh mạng dựa trên công nghệ Cloud Computing

 • Phân tích lỗ hổng
 • Giám sát an ninh liên tục
 • Truy tìm mã độc

Phân tích lỗ hổng

Phát hiện sớm các lỗ hổng an ninh từ đó đưa ra bản vá phù hợp là cách hiệu quả nhất để bảo vệ website của bạn trước tin tặc. CyStack Platform cung cấp giải pháp pentest tự động với khả năng.

Phát hiện hơn 200 lỗ hổng web nguy hiểm, bao gồm OWASP Top 10

Liên tục cập nhật mẫu nhận diện lỗ hổng theo các nghiên cứu mới

Lập lịch quét định kỳ và theo các mốc thời gian xác định

Giám sát an ninh liên tục

Hệ thống giám sát an ninh của CyStack Platform cho phép bạn biết tình trạng hoạt động của website, được cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường và bảo vệ website an toàn mà người dùng không cần quan tâm nhiều đến các yếu tố kỹ thuật.

Truy tìm mã độc

Trong trường hợp website của bạn bị tin tặc tấn công và để lại mã độc, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra chúng một cách đơn giản và tự động, thay vì phải rà soát từng file trong mã nguồn.

CyStack hoạt động như thế nào?

 • Tạo
  target
 • Xác thực
  chủ sở hữu
 • Phân tích
  an ninh

Đưa ứng dụng web của bạn vào CyStack Platform

Mỗi target tương ứng với 1 tên miền, IP mà ứng dụng web của bạn được triển khai ở đó. Các chức năng trong CyStack Platform chỉ được thực hiện với các target đã được thêm vào.

Chứng minh bạn là chủ sở hữu target

Trước khi phân tích an ninh một ứng dụng web, bạn cần chứng minh mình là chủ sở hữu của nó. CyStack hỗ trợ bạn thực hiện điều này thông qua kiểm tra file trên Web Server và kiểm tra DNS Record.

Phát hiện các điểm yếu trong ứng dụng web

Từ thời điểm này, bạn có thể sử dụng các tính năng quét lỗ hổng, quét mã độc, giám sát an ninh để bảo vệ toàn diện cho website của mình.

Tích hợp API

 • CyStack
 • Target
 • Scanning
 • Vulnerability
 • Monitoring

import requests
import json

ROOT_URL = 'https://api.cystack.net/v1'
API_KEY = 'cystackapiexample'
AUTHENTICATION_HEADER = {'Authorization': 'Bearer %s' % API_KEY}


def list_target():
  endpoint = "%s/targets" % ROOT_URL
  r = requests.get(endpoint, headers=AUTHENTICATION_HEADER)
  return json.loads(r.text)

print list_target()
                

import requests
import json

ROOT_URL = 'https://api.cystack.net/v1'
API_KEY = 'cystackapiexample'
AUTHENTICATION_HEADER = {'Authorization': 'Bearer %s' % API_KEY}


def list_scan():
  endpoint = "%s/scans" % ROOT_URL
  r = requests.get(endpoint, headers=AUTHENTICATION_HEADER)
  return json.loads(r.text)
                

import requests
import json

ROOT_URL = 'https://api.cystack.net/v1'
API_KEY = 'cystackapiexample'
AUTHENTICATION_HEADER = {'Authorization': 'Bearer %s' % API_KEY}


def list_vulnerability():
  endpoint = "%s/vulnerabilities" % ROOT_URL
  print endpoint
  r = requests.get(endpoint, headers=AUTHENTICATION_HEADER)
  return json.loads(r.text)


print list_vulnerability()
                

import requests
import json

ROOT_URL = 'https://api.cystack.net/v1'
API_KEY = 'cystackapiexample'
AUTHENTICATION_HEADER = {'Authorization': 'Bearer %s' % API_KEY}


def up_down(target_id):
  endpoint = "%s/targets/%s/monitor_result" % (ROOT_URL, target_id)
  r = requests.get(endpoint, headers=AUTHENTICATION_HEADER)
  return json.loads(r.text)


print up_down("de3b1674-a507-4293-a360-50f8ffe3a921")
                

We <3 developers

CyStack cung cấp API đầy đủ cho các nhu cầu cao hơn của developer. Điều này có nghĩa là bạn có thể tự xây dựng một công cụ an ninh mạng trên nền tảng và hạ tầng của CyStack, việc tích hợp vào các hệ thống có sẵn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Coming soon