Các đối tượng cần tuân thủ Nghị định 13

CyStack Solution designed
Chủ thể dữ liệu

Bao gồm người lao động, ứng viên và khách hàng sử dụng dịch vụ.

CyStack Solution designed
Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân

Tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

CyStack Solution designed
Bên thứ ba

Tổ chức cá nhân ngoài các đối tượng trên được phép xử lý dữ liệu cá nhân, ví dụ như công ty viễn thông, tiếp thị quảng cáo…

CyStack Solution designed
Bên Xử lý dữ liệu cá nhân

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên kiểm soát dữ liệu.

CyStack Solution designed
Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân

Tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

Giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp

CyStack Solution content

Nhóm Xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu

CyStack Solution content

Dịch vụ Xây dựng chính sách an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Với giải pháp này, chúng tôi tập trung đi sâu hơn vào các quy định và quy trình liên quan đến việc thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý vi phạm dữ liệu với chủ thể dữ liệu và giữa các bên liên quan. Qua đó, giúp doanh nghiệp hoàn thiện và triển khai chính sách bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

CyStack Solution content

Nhóm Triển khai hoạt động Bảo vệ dữ liệu

CyStack Solution content

Kiểm tra và đánh giá bảo mật cho ứng dụng và hệ thống

Mô phỏng một cuộc tấn công thực tế để xác định các lỗ hổng đang tồn tại trong hệ thống.

CyStack Solution content

Quản lý bảo mật

Triển khai các giải pháp đánh giá và quản lý lỗ hổng bảo mật trong suốt vòng đời sản phẩm công nghệ.

CyStack Solution content

Locker - Quản lý mật khẩu và dữ liệu bí mật

Giải pháp mã hóa bằng thuật toán mã hóa đầu cuối và mã hóa không thông tin, cho phép lưu trữ, quản lý, chia sẻ mật khẩu và dữ liệu bí mật một cách an toàn.

CyStack Solution content

WhiteHub endpoint - Quản lý thiết bị và quản lý truy cập

Nền tảng bảo mật toàn diện, nơi doanh nghiệp có thể quản lý các tài nguyên số, thiết bị; nhìn thấy toàn cảnh rủi ro an ninh thông tin; thiết lập chính sách và giao việc cho từng thành viên.

CyStack Solution content

Chống thất thoát dữ liệu

Triển khai các giải pháp chống thất thoát dữ liệu được thiết kế riêng theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

CyStack Solution content

Nhóm Giám sát và phản ứng trước nguy cơ Xâm phạm dữ liệu

CyStack Solution content

Giám sát và phản hồi xâm phạm dữ liệu

Giám sát liên tục, ngăn chặn, cảnh báo và xử lý nguy cơ rò rỉ dữ liệu tại doanh nghiệp.

CyStack Solution content

Giám sát an ninh mạng

Giám sát và ứng phó trong thời gian thực với các vấn đề bảo mật tại doanh nghiệp.

CyStack Solution content

Xử lý sự cố bảo mật

Ngăn chặn, ứng phó và điều tra các sự cố an ninh mạng.

CyStack Solution content

Tư vấn an ninh mạng

Đào tạo kiến thức, kỹ năng cũng như nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho nhân viên doanh nghiệp.

CyStack patternCyStack pattern

Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động

CyStack đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bảo mật/an ninh mạng tại Việt Nam theo Giấy phép số 272/GP-BTTTT.

CyStack Security Permission

Được tin tưởng bởi nhiều tổ chức lớn

CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack Partner Logo
CyStack pattern

Liên hệ ngay với chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất để trao đổi sau khi nhận được thông tin từ bạn.