Từ nay tới hết 30/6, doanh nghiệp SME đăng ký triển khai Bug Bounty trên WhiteHub sẽ có cơ hội nhận ưu đãi tặng miễn phí 2 lỗ hổng mức CRITICAL cùng 6 tháng sử dụng miễn phí nền tảng.

Nội dung khuyến mại

Để mang nền tảng Bug Bounty tới với nhiều doanh nghiệp SME hơn, WhiteHub triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, giúp các doanh nghiệp SME tiếp cận các chuyên gia bảo mật hàng đầu với chi phí tiết kiệm và gia tăng mức độ bảo mật cho sản phẩm website, mobile app & network.

Thể lệ chương trình

20 doanh nghiệp đầu tiên khi đăng ký sử dụng WhiteHub Bug Bounty và thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ nhận được ưu đãi miễn phí lên tới 6 tháng sử dụng nền tảng và tặng miễn phí 2 lỗi CRITICAL khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng. Chương trình áp dụng từ 30/4 tới 30/6/2021.

Số doanh nghiệp đăng ký tính tới thời điểm hiện tại:

12/20

Chi tiết khuyến mại

  • Tặng miễn phí 1 tháng Listing fee cho doanh nghiệp ký HĐ 3 tháng sử dụng WhiteHub.
  • Tặng miễn phí 2 tháng Listing fee + 1 lỗi mức HIGH cho doanh nghiệp ký HĐ 6 tháng sử dụng WhiteHub.
  • Tặng miễn phí 6 tháng Listing fee + 2 lỗi mức CRITICAL cho doanh nghiệp ký HĐ 12 tháng sử dụng WhiteHub.

Trong đó:

  • Khuyến mại Chi phí nền tảng (Listing Fee) được áp dụng trực tiếp.
  • KM tặng chi phí lỗi (1 lỗi HIGH hoặc 2 lỗi CRITICAL) được quy đổi thành tiền mặt và trừ vào giá trị hợp đồng sau khi doanh nghiệp thống nhất mức Tiền thưởng chi trả cho các mức độ lỗi Critical, High, Medium, Low, No impact (có sự hỗ trợ tư vấn từ CyStack).

Ví dụ: doanh nghiệp quyết định ký hợp đồng 12 tháng sử dụng WhiteHub và quy định tiền thưởng cho lỗi Critical là 10,000,000 VNĐ/lỗi.

=> KM nhận được = 10,000,000 x 2 + (chi phí sử dụng nền tảng 1 tháng) x 6 => Khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng.

Điều kiện tham gia

  1. Khách hàng doanh nghiệp là SME hoặc startup thuộc một trong các lĩnh vực sau đây: SaaS B2B, Travel & booking website, Ví điện tử, công nghệ blockchain, và các ứng dụng công nghệ phù hợp với tính chất chương trình (được cân nhắc lựa chọn bởi CyStack khi doanh nghiệp đăng ký tham gia).
  2. Chương trình áp dụng từ 30/4 tới 30/6/2021 hoặc kết thúc sớm hơn khi đạt đủ số lượng 20 doanh nghiệp.
  3. Khách hàng cũ được ưu tiên tham gia nếu gia hạn hợp đồng trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

Đăng ký tham gia tại đây.

Liên kết hữu ích: