Ngày 24/5/2022, chương trình Bug Bounty của Locker Password Manager chính thức công bố trên WhiteHub.

Locker là một trình quản lý mật khẩu tiên tiến giúp người dùng lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trọng một cách an toàn. Người dùng Locker còn được cung cấp nhiều tính năng bảo mật kèm theo như kiểm tra độ mạnh mật khẩu, cảnh báo rò rỉ dữ liệu, v.v. để đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho tài khoản và danh tính trực tuyến của mình trên môi trường mạng.

Là một ứng dụng liên quan đến bảo mật, Locker hiểu được sự cần thiết của việc bảo vệ an toàn an ninh mạng cho hệ thống của mình. Qua đó, Locker đã lựa chọn triển khai chương trình Bug Bounty trên nền tảng WhiteHub. Tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng (critical) được phát hiện có thể lên đến 10.000.000 VNĐ.

Tổng quan chương trình:

  • Tên chương trình: Locker Bug Bounty
  • Ngày công bố: 24 tháng 5
  • Loại chương trình: Public – Tất cả các chuyên gia có thể tham gia
  • Quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 10.000.000 VNĐ/lỗ hổng.

Các chuyên gia có thể yêu cầu tham gia bằng cách tìm kiếm chương trình Bug Bounty của Locker tại: https://whitehub.net/programs/locker/

Tải trình quản lý mật khẩu Locker qua đường link dưới đây:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/locker-password-manager/id1586927301

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cystack.locker&ah=Z5fpse2b_hn43ZsD2RYkcHHs5Yw