Gấp: CyStack tuyển dụng CTV Social Marketing

Công việc:

  • Sáng tạo nội dung trên kênh các group cộng đồng và page Facebook thuộc tài nguyên của CyStack
  • Seeding nội dung được yêu cầu để phát triển thương hiệu và dịch vụ của CyStack
  • Lĩnh vực: công nghệ thông tin, an ninh mạng

Hình thức làm việc:

  • Làm online (lương theo hiệu suất)
  • Làm part-time tại văn phòng (có lương cứng)

Thời gian làm việc:

  • Làm online: thời gian chủ động
  • Làm part-time tại văn phòng: từ thứ 2 - thứ 6 (bạn có thể chủ động chọn ca làm việc phù hợp với lịch học)

THÔNG TIN LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

Email: thanhnt@cystack.net

Zalo: 083.244.7899