(+84) 247 109 9656

Certificate Assessment

Đánh giá chứng chỉ số và thiết lập TLS cho máy chủ web & ứng dụng

Certificate Assessment
Xếp hạng <br> Chứng chỉ số

Xếp hạng
Chứng chỉ số

CyStack Certificate Assessment chấm điểm chứng chỉ số cho các tài sản số trên internet bằng một phương pháp đơn giản để quản trị viên có thể nắm bắt được tình trạng chứng chỉ SSL/TLS mà không cần kiến thức chuyên môn về SSL. Thang điểm của chứng chỉ số thể hiện sức mạnh của cấu hình ứng dụng hoặc dịch vụ phía sau, nó cũng chỉ ra cách cấu hình chứng chỉ số tốt nhất cho bảo mật hoặc chỉ ra các yếu tố còn thiếu của chứng chỉ. Bạn cũng có thể nhanh chóng sửa chữa bộ mã hóa, giao thức và các thông số trao đổi chính của các dịch vụ/ứng dụng đang giao tiếp thông qua chứng chỉ số.

Tuân thủ bảo mật

Tuân thủ bảo mật

CyStack Certificate Assessment phát hiện các chứng chỉ không tuân thủ Chính sách, bao gồm các chứng chỉ có chữ ký yếu hoặc mã hóa không đủ an toàn. Công cụ cũng hiển thị số lượng Nhà cung cấp Chứng chỉ số mà bạn sử dụng, và số lượng chứng chỉ số tương ứng với mỗi nhà cung cấp.

Tích hợp với Certificate Inventory

Tích hợp với Certificate Inventory

WAS giúp tích hợp bảo mật vào quá trình phát triển và vận hành ứng dụng trong môi trường DevOps. Bạn có thể phát hiện các lỗi bảo mật của code và API ngay khi đang trong giai đoạn lập trình.

Xem chi tiết một chứng chỉ

Với công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Certificate Assessment, bạn có thể xem một chứng chỉ cụ thể, lỗ hổng bảo mật chứng chỉ, cấu hình hoặc điểm số của chứng chỉ bảo mật. Ngay khi tìm ra các chứng chỉ hoặc thiết lập có mức bảo mật yếu dễ bị tấn công, bạn có thể khắc phục vấn đề ngay lập tức. Cấu trúc truy vấn đơn giản cùng với tính năng gợi ý của hệ thống khiến việc thực hiện các truy vấn tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng. Hệ thống tìm kiếm của Certificate Assessment giúp bạn:

Tạo truy vấn tìm kiếm sử dụng các biến và tiêu chí, như thuật toán chữ ký chứng chỉ, công ty phát hành, giao thức và bộ mã hóa đã bật để bạn có thể tìm kiếm tất cả các phiên bản có chứng chỉ SHA1 từ một Tổ chức phát hành chứng chỉ cụ thể, trên các nội dung đã bật SSLv3 cùng với bộ mã hóa RC4.

Sắp xếp, lọc và lưu truy vấn tìm kiếm

Tải về kết quả tìm kiếm dưới các định dạng CSV, PDF, doc, html

Tạo một widget trên Dashboard từ một truy vấn mà bạn thường xuyên theo dõi kết quả.

Xem chi tiết một chứng chỉ

Quản lý tập trung và trực quan hóa mức độ ưu tiên của các chứng chỉ

Custom Dashboards với khả năng tùy chỉnh widget cao có thể giúp bạn nắm bắt trạng thái chứng chỉ, thông tin về mức độ an toàn, và thông tin về lỗ hổng trong chớp mắt. Bạn cũng có thể tìm hiểu sâu hơn những thông tin quan trọng, kéo dữ liệu về Dashboard, và tạo widget tùy chỉnh theo truy vấn tìm kiếm. Kết hợp trực quan hóa và phân tích dữ liệu giúp cho việc khắc phục nhanh chóng trở nên khả thi.

Đã có sẵn những widget quan trọng dựa vào các truy vấn phổ biến ở sẵn trong Dashboard

Cho phép bạn tạo Dashboard tùy chỉnh để phù hợp với vai trò của bạn trong phòng ban và công ty.

Có thể truy cập sâu hơn để xem thông tin chi tiết về các chứng chỉ yếu hoặc chưa bảo đảm tuân thủ, và thông tin về các thiết lập kém bảo mật.

Cho phép bạn tạo widget trên dashboard dựa vào truy vấn tìm kiếm

Tạo báo cáo để bạn dễ dàng chia sẻ công việc và cảnh báo với đội ngũ của minh

Quản lý tập trung và trực quan hóa mức độ ưu tiên của các chứng chỉ

Kết hợp thông tin chứng chỉ số với các thiết lập hệ thống và thông tin lỗ hổng

Certificate Assessment liên tục dò quét và đối chiếu thông tin chứng chỉ số với lỗi hệ thống, lỗ hổng bảo mật để giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt sử dụng thông tin chính xác, cập nhật thay vì làm việc với các bảng tính và dữ liệu đã cũ. Bạn sẽ luôn đi trước hacker một bước, luôn có thể thay thế chứng chỉ và khắc phục lỗ hổng TLS trước khi chúng bị khai thác.

Có thể tận dụng sức mạnh khám phá liên tục của CyStack Asset Inventory và khả năng dò quét lỗ hổng của CyStack Vulnerability Management để tổng hợp những thông tin có giá trị nhất

Đánh dấu chứng chỉ TLS gặp sự cố, dù là On-premise hay Cloud

Hoạt động liên tục và giúp bạn xử lý vấn đề theo thứ tự ưu tiên

Cho phép theo dõi tất cả các chứng chỉ số của tổ chức, mọi lúc mọi nơi

Cho phép truy cập rủi ro kinh doanh khi chứng chỉ số gặp sự cố, cho biết cài đặt chứng chỉ số phù hợp với hoàn cảnh doanh nghiệp của bạn

Kết hợp thông tin chứng chỉ số với các thiết lập hệ thống và thông tin lỗ hổng