Thông báo lỗ hổng

Trong quá trình phát triển sản phẩm, CyStack luôn áp dụng chặt chẽ các giải pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cho chính nhà sản xuất. Dù vậy, lỗ hổng an ninh vẫn có thể xảy ra, trong trường hợp bạn phát hiện vấn đề, vui lòng cho chúng tôi biết để có thể sớm đưa ra giải pháp khắc phục.

Tìm thấy lỗ hổng an ninh?

Khi bạn phát hiện một lỗ hổng an ninh, vui lòng xem xét kỹ các yếu tố sau:

  1. Không công bố lỗ hổng rộng rãi
    Khi tìm thấy một lỗ hổng, hãy liên lạc và trao đổi thông tin với chúng tôi. Vui lòng không công bố công khai khi chưa trao đổi với nhà sản xuất, vì điều này có thể gây hậu quả tiêu cực cho rất nhiều người dùng.

  2. Không lợi dụng lỗ hổng để làm điều xấu
    Nếu lỗ hổng bạn tìm thấy có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho những người dùng khác và nhà sản xuất. Vui lòng không lợi dụng điều này để làm điều xấu.

  3. Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt
    Cung cấp đầy đủ thông tinh cho phép chúng tôi dễ dàng hơn trong việc xác minh tính hợp lệ của một báo cáo. Bạn nên ghi rõ quá trình khai thác/tái tạo lỗi kèm ảnh chụp màn hình hoặc video.

Nếu bạn chắc chắn về các yếu tố trên, hãy gửi cho chúng tôi một email thông báo lỗ hổng đến security@cystack.net

Cảm ơn bạn đã giúp CyStack trở nên an toàn hơn.

Lời cảm ơn

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người giúp CyStack an toàn hơn. Danh sách đầy đủ sẽ được cập nhật ở đây