Chọn gói sản phẩm phù hợp

BASIC

3,600,000
/năm

Quét lỗ hổng OWASP TOP 10
Hỗ trợ SSL miễn phí
Băng thông tối đa 200 request/s
Giám sát uptime mỗi 5 phút
Hỗ trợ qua ticket & chat

Đăng ký

PRO

6,000,000
/năm

Đặt lịch quét hàng tuần
Băng thông tối đa 500 request/s
Giám sát uptime mỗi 1 phút
Quét mã độc tối đa 20MB
Hỗ trợ ứng dụng di động
Hỗ trợ nhiều tài khoản quản lý

Đăng ký

ENTERPRISE

12,000,000
/năm

Đặt lịch quét hàng ngày
Hỗ trợ khắc phục lỗ hổng
Băng thông không giới hạn
Giám sát uptime mỗi 30s
Anomaly protection
Ngăn chặn khai thác lỗ hổng Zero-day
Quét mã độc không giới hạn

Đăng ký

CUSTOM

Liên hệ

Hỗ trợ 24/7/365
Đầy đủ tính năng
Cung cấp API tùy chỉnh
theo yêu cầu

Liên hệ ngay
ENTERPRISE
Đăng ký

BASIC

Đăng ký

PRO

Đăng ký

ENTERPRISE

Đăng ký

CUSTOM

Đăng ký
Số lượng Website
Số lượng Website 1 1 1 1
Kênh hỗ trợ
Kênh hỗ trợ Ticket & chat Ticket & chat Ticket & chat 24/7/365: email, chat, ticket, phone
Số lượng thành viên
Số lượng thành viên Không hỗ trợ Tối đa 3 thành viên Tối đa 10 thành viên Không giới hạn
Hỗ trợ ứng dụng di động
Hỗ trợ ứng dụng di động -

Tìm lỗ hổngTìm lỗ hổng


Quét lỗ hổng OWASP TOP 10
Quét lỗ hổng OWASP TOP 10
Quét bảo mật tổng thể cho website
Quét bảo mật tổng thể cho website
Đặt lịch quét tự động
Đặt lịch quét tự động Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày Không giới hạn
Hỗ trợ khắc phục lỗ hổng
Hỗ trợ khắc phục lỗ hổng --

Tường lửaTường lửa


Băng thông
Băng thông 200 request/s 500 requests/s Không giới hạn Không giới hạn
Hỗ trợ HTTPS/SSL
Hỗ trợ HTTPS/SSL
Chống tấn công Brute Force
Chống tấn công Brute Force
Chống tấn công OWASP TOP 10
Chống tấn công OWASP TOP 10
Phát hiện hành vi bất thường (AI-driven)
Phát hiện hành vi bất thường (AI-driven) --
Chống khai thác lỗ hổng Zero-day
Chống khai thác lỗ hổng Zero-day --

Giám sátGiám sát


Giám sát uptime
Giám sát uptime 5 phút 1 phút 30s Ngay lập tức
Giám sát & cảnh báo DNS/Blacklist
Giám sát & cảnh báo DNS/Blacklist 24h 6h 1h 1h
Phát hiện thay đổi nội dung Website
Phát hiện thay đổi nội dung Website 24h 6h 1h 1h
Giám sát chứng chỉ bảo mật
Giám sát chứng chỉ bảo mật
Cảnh báo thông qua notification
Cảnh báo thông qua notification

Quét mã độcQuét mã độc


Quét & tiêu diệt mã độc
Quét & tiêu diệt mã độc
Kích thước mã nguồn tối đa
Kích thước mã nguồn tối đa 5MB 20MB Không giới hạn Không giới hạn