Tại sao Bug Bounty là giải pháp bảo mật phù hợp với SME và...

Bug Bounty là một xu hướng bảo mật nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Các chương trình...
Crowdsourced Security - giải pháp Bảo mật cộng đồng

Bảo Mật Cộng Đồng là gì? Lợi ích của giải pháp Crowdsourced Security

Bảo mật cộng đồng (Crowdsourced Security) là giải pháp tận dụng nguồn lực đám đông để cùng bảo mật cho một sản phẩm công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp.
7 lầm tưởng về bug bounty của doanh nghiệp

7 lầm tưởng về Bug Bounty của doanh nghiệp Việt

Bug Bounty là một chương trình bảo mật mà doanh nghiệp hợp tác với cộng đồng chuyên gia để kiểm thử cho...
crowdsourced security

Tại sao các doanh nghiệp hàng đầu chọn Crowdsourced Security để bảo mật ứng...

Theo Forrester - đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín - Bug Bounty là giải pháp hiệu quả để bảo mật...

Bài viết nổi bật

Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.