7 lầm tưởng về bug bounty của doanh nghiệp

7 lầm tưởng về Bug Bounty của doanh nghiệp Việt

Bug Bounty là một chương trình bảo mật mà doanh nghiệp hợp tác với cộng đồng chuyên gia để kiểm thử cho...
Bug Bounty là gì? Kiến thức cơ bản về Bug Bounty

Bug Bounty là gì? Tổng quan về chương trình Bug Bounty

Bug Bounty là một chương trình bảo mật mà các doanh nghiệp kết nối với cộng đồng...
Checklist tuyển dụng Pentester

Checklist 11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest hoặc tuyển...

Pentest (Penetration Testing - Kiểm thử xâm nhập) là một phần quan trọng trong việc củng cố và duy trì an ninh...
crowdsourced security

Tại sao các doanh nghiệp hàng đầu chọn Crowdsourced Security để bảo mật ứng...

Theo Forrester - đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín - Bug Bounty là giải pháp hiệu quả để bảo mật...

Bài viết nổi bật

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc
Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.