(+84) 247 109 9656

Audit Report - BusyXChain

Dịch vụ

Blockchain Security

Ngôn ngữ

N/A

Phương pháp kiểm tra

whitebox

Ngày yêu cầu

2022-04-04T17:00:00.000Z

Ngày sửa đổi

2022-06-03T17:00:00.000Z

Trạng thái

completed

Phân bố mục tiêu

Về Busy Technology R.S.O

Busy Technology R.S.O was founded in 2020 and located in Prague (Czech Republic), developing Web 3.0 solutions.

Loại

platform

Nền tảng

N/A

Chủ sở hữu

Busy Technology R.S.O

Lĩnh vực

blockchain

Danh mục kiểm tra

Overall Security
OWSAP Top 10
Mobile Security

Triển khai và cấu hình ứng dụng

Đảm bảo cấu hình máy chủ, hạ tầng mạng, ứng dụng web, các file được xử lý đúng và an toàn.

Quản lý định danh người dùng

Ứng dụng quản lý định danh người dùng tốt và không phát sinh sự cố trong mọi trường hợp sử dụng.

Cơ chế xác thực

Đảm bảo cơ chế xác thực của ứng dụng có logic hợp lý, ngăn ngừa khả năng bị vượt qua xác thực.

Cơ chế phân quyền

Rà soát các lỗ hổng leo thang đặc quyền, vượt qua cơ chế phân quyền, hoặc path traversal.

Cơ chế quản lý phiên

Rà soát các lỗi liên quan tới cookies và session.

Cơ chế xác thực dữ liệu đầu vào

Rà soát các lỗi Reflected XSS, Stored XSS, SQL injection và các lỗi injection khác.

Khả năng kiểm soát lỗi

Đảm bảo các lỗi được xử lý đúng và không gây lộ lọt các thông tin nhạy cảm qua thông báo lỗi.

Mã hóa

Kiểm tra các thuật toán mã hóa của ứng dụng.

Logic nghiệp vụ của ứng dụng

Kiểm tra tính toàn vẹn, sự xung đột, và khả năng đáp ứng của ứng dụng.

Các vấn đề phía máy khách

Rà soát các lỗi bảo mật có thể bị khai thác từ phía máy khách.

Về dịch vụ projects.blockchain-security

projects.about_blockchain-security