Dịch vụ Pentest by Whitehat-hacker

Hiện nay, công nghệ Web App và Mobile App đang thay đổi liên tục với nhiều nền tảng và công nghệ mới. Các kỹ thuật tấn công mạng cũng đã thay đổi và nâng cao hơn rất nhiều, các lỗ hổng không chỉ do lỗi của người phát triển mà còn tiềm ẩn trong các nền tảng, framework, thư viện… và nghiêm trọng hơn là các lỗi logic nghiệp vụ tồn tại ngay từ khâu thiết kế sản phẩm ảnh hưởng đến tính logic, dữ liệu người dùng và tính toàn vẹn của ứng dụng.

Để phát hiện được các lỗ hổng này, việc pentest phải thực hiện kỹ càng bởi các chuyên gia có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cũng như hiểu cách thức hoạt động của ứng dụng – Đó là những Whitehat-hacker.

Collaborative text editor
Live commentary and activity feeds

CyStack Security là sự lựa chọn phù hợp

Làm việc với chuyên gia

Khi bạn liên hệ, một Whitehat-Hacker của CyStack Security sẽ liên lạc và làm rõ các nhu cầu của bạn.

Giá thành rõ ràng

Hãy cho chúng tôi biết rõ về Ứng dụng của bạn, một email báo giá dịch vụ pentest tự động sẽ được gửi đến email cho bạn.

Báo cáo rõ ràng và hỗ trợ khắc phục

Chúng tôi sẽ báo cáo và làm việc trực tiếp với bạn để chắc chắn bạn hiểu được kết quả mà chúng tôi đã thực hiện và hỗ trợ bạn khắc phục các vấn đề đó.

Pentest by Whitehat Hacker

CyStack Security có cách tiếp cận khác biệt về bảo mật và dịch vụ pentest. Các chuyên gia của chúng tôi – những hacker mũ trắng sẽ là những người trực tiếp “hack” sản phẩm của bạn để phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật cho ứng dụng.

Dịch vụ Pentest by Whitehat Hacker

Cross platform messaging

Automation Vulnerability Scanner

Quét lỗ hổng website tự động với Nền tảng CyStack Platform do CyStack phát triển và cập nhật mỗi ngày.

Presence channels

WebApp Pentest by Whitehat Hacker

Các chuyên gia trực tiếp kiểm thử xâm nhập website để phát hiện sớm các mối nguy hại nâng cao.

Realtime analytics

Mobile Pentest by Whitehat Hacker

Các chuyên gia trực tiếp kiểm thử, phân tích ứng dụng Mobile để phát hiện sớm các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật.