(+84) 096 357 5706

Locker Password Manager

Import và Export

Nhập dữ liệu từ 1Password

Nhập dữ liệu từ Google Chrome

Nhập dữ liệu từ Firefox

Nhập dữ liệu từ Password Safe

Xuất dữ liệu Locker

Xuất dữ liệu mã hóa

Những câu hỏi thường gặp về Import và Export

Tự động đăng nhập với Auto-fill

Tự động điền mật khẩu bằng Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Tự động điền mật khẩu trên Android

Tự động điền mật khẩu trên iOS

Tự động điền thông tin cá nhân và thẻ tín dụng

Sử dụng URIs

Danh sách đen URIs

Vô hiệu hóa trình quản lý mật khẩu của trình duyệt

Đặt câu hỏi về Auto-fill

Dành cho doanh nghiệp

Giới thiệu Locker for Business

Mời thành viên team

Bộ sưu tập

Chia sẻ

Quản lý thành viên

Cấp bậc thành viên và quyền truy cập

Nhập dữ liệu vào một tổ chức

Cổng truy cập dành cho doanh nghiệp

Nhật ký hoạt động

Chính sách mật khẩu

Xem báo cáo

Đặt câu hỏi

Bảo mật

Dữ liệu trong Locker được bảo mật như thế nào?

Dữ liệu quản trị

Mã hóa

Encryption Key

Fingerprint Phrase

Lưu trữ dữ liệu

Khả năng tuân thủ bảo mật

Quyền truy cập khẩn cấp

Các nhà cung cấp của Locker

FAQ: Các thắc mắc về bảo mật

Thanh toán